Τεχνικός Ασφαλείας

 

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες, καθώς όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους θα πρέπει να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και τα κύρια καθήκοντά του είναι:

α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.

β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο Τεχνικός Ασφάλειας.

 

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες:

Α’ (υψηλής επικινδυνότητας), Β’ (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ’ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

 

Το Euroaccess, πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας από τον ΕΟΠΠΕΠ, διοργανώνει σεμινάρια «Τεχνικών Ασφαλείας» στις εγκαταστάσεις της στα Ιωάννινα κατά όλη τη διάρκεια του έτους. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν την δυνατότητα να συμπληρώνουν αιτήσεις και να δηλώνουν συμμετοχή για το έτος 2016 (φόρμα)

 

Ανακοινώθηκε για το έτος 2016 η εφαρμοστική εγκύκλιος που αφορά την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Β’ και Γ’ Επικινδυνότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν άμεσα την αίτηση συμμετοχής τους σε πρόγραμμα. Έως την ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος παρέχεται προσωρινός αριθμός πρωτοκόλλου, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να δηλώσετε οποιαδήποτε μεταβολή αφορά το προσωπικό της επιχείρησης.

Κλείστε τώρα τα μαθήματα Τεχνικού Ασφαλείας με την βοήθεια και την εμπειρία του Euroaccess. Καλέστε μας στο 2651-607026 ή συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνίσουμε άμεσα μαζί σας.


ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης