Παιδί και Διαζύγιο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Παιδί και διαζύγιο» έχει ως στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου επιμόρφωσης και κατάρτισης γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο πρακτικών δεξιοτήτων. Με χρήση στοιχείων και αναφορών από διαφορετικές ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις, αλλά και την παροχή υλικού από τη θεωρία της παρέμβασης κρίσεων, ο εκπαιδευόμενος θα μπορέσει να αντλήσει σημαντικές πληροφορίες από μια πλούσια δεξαμενή θεματολογίας, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζει την ύπαρξη συναισθηματικού και ψυχικού τραύματος, να το αξιολογεί και τελικά να το αντιμετωπίζει θεραπευτικά.

Το παρόν πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, γονείς που βρίσκονται αντιμέτωποι με τέτοια κρίσιμα γεγονότα, αλλά και σε όποιον επιθυμεί να κατανοήσει και να αντιμετωπίσει το συναισθηματικό και ψυχικό τραύμα.

Το Σεμινάριο αποτελείται από 4 διδακτικές ενότητες, συνολικής διάρκειας 12 ωρών. Η διδασκαλία στηρίζεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πιο συγκεκριμένα, για κάθε Διδακτική Ενότητα πραγματοποιείται ένα  εξ αποστάσεως σεμινάριο – webinar διάρκειας 3 ωρών, τις ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή (12 ώρες συνολικά).

Ο καταρτιζόμενος μελετά το αναρτημένο στην ιστοσελίδα τηλεκπαίδευσης εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις, άρθρα, παρουσιάσεις κλπ.), την ευθύνη του οποίου έχει ο συντονιστής κάθε θεματικής. Ο καταρτιζόμενος οργανώνει και κατανέμει το χρόνο της μελέτης του με τους δικούς του ρυθμούς και διαθεσιμότητα, σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αλλά και της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η επικοινωνία του καταρτιζόμενου με τον διδάσκοντα γίνεται μέσω forum στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή και μέσω τηλεφώνου.

Με το πέρας των μαθημάτων, θα δοθεί στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο, από το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ ΚΕΚ EuroAccess (Αρ. Πιστοποίσης 2000207).


Διδακτική Ενότητα 1. Το διαζύγιο ως τραυματικό γεγονός


Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να αποσαφηνιστεί η συνθήκη του διαζυγίου ως μια κατάσταση κρίσης στην οικογένεια, που δεν αφήνει ανεπηρέαστο κανένα μέλος της. Συγκεκριμένα, προβάλλονται οι δυναμικές και οι αλληλεπιδράσεις εντός της οικογένειας στην περίπτωση ενός χωρισμού και οι επιπτώσεις στον ψυχισμό των μελών, όταν η διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν οδηγεί σε συναισθηματικό τραυματισμό.


Διδακτική Ενότητα 2. Άγχος εγκατάλειψης και ψυχικό τραύμα


Αντικείμενο αυτής της ενότητας αποτελεί η διερεύνηση των αντιδράσεων και των συναισθημάτων των παιδιών στο χωρισμό των γονιών τους, ανάλογα με την ηλικία και την ιδιοσυγκρασία τους. Παρουσιάζεται διεξοδικά το άγχος της εγκατάλειψης που κάποια παιδιά βιώνουν, το οποίο έχει συνδεθεί με συγκεκριμένες συμπεριφορές που μπορεί να εμφανιστούν στις διάφορες φάσεις ενός διαζυγίου, ενώ δίνεται έμφαση στην ανάδειξη τρόπων και μεθόδων, ώστε οι γονείς να αποκτήσουν κάποιες δεξιότητες σε σχέση με την διαχείριση των συναισθημάτων των παιδιών, πριν και κατά τη διάρκεια του χωρισμού.


Διδακτική Ενότητα 3. Κατευθυντήριες γραμμές για τη πρόληψη και τη διαχείριση του συναισθηματικού τραύματος


Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να υποδείξει στους εκπαιδευόμενους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από το ψυχικό τραύμα που μπορεί να προκαλέσει το διαζύγιο σε μια οικογένεια. Παρουσιάζονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για μια αποτελεσματική προσέγγιση των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως την ηλικία των παιδιών, τις συνθήκες του χωρισμού, καθώς και τη φάση στην οποία βρίσκεται η σχέση των δύο πρώην συντρόφων, ενώ παραθέτονται τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι γονείς προκειμένου στο αρχικό στάδιο να εξηγήσουν την απόφαση του διαζυγίου στα παιδιά και σε μεταγενέστερες φάσεις να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα συναισθήματα των παιδιών. Ειδική αναφορά γίνεται, επίσης, στο ρόλο των εκπαιδευτικών όταν έρχονται σε επαφή με παιδιά που βιώνουν την εμπειρία ενός διαζυγίου.


Διδακτική Ενότητα 4. Ξεπερνώντας το τραύμα του διαζυγίου


Η συγκεκριμένη ενότητα επικεντρώνεται κυρίως σε προτάσεις και στρατηγικές με στόχο αφενός την ομαλότερη προσαρμογή των μελών μιας οικογένειας στις νέες συνθήκες και ισορροπίες που δημιουργεί ένα διαζύγιο και αφετέρου την αποτελεσματική διαχείριση των συναισθηματικών τραυμάτων που αυτό αφήνει πίσω του. Παρουσιάζονται χρήσιμες πρακτικές αντιμετώπισης ψυχικών θεμάτων μετά το διαζύγιο, καθώς και στρατηγικές προσωπικής εξέλιξης και στήριξης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση να προωθήσουν μια θετική προσέγγιση για την διαχείριση του τραύματος ενός χωρισμού.


Έναρξη μαθημάτων: 20/6/2017

Κόστος σεμιναρίου: 120€

Early entry: 80€ (Για εγγραφές έως 31/5/2017)

Κατάθεση στον Λογαριασμό:

Τράπεζα: Εθνική

ΙΒΑΝ: GR6701102610000026146922096

EuroAccess ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αιτιολογία: Σεμινάριο Παιδί και Διαζύγιο


Κλείστε τώρα τη  συμμετοχή σας στο Σεμινάριο Παιδί και διαζύγιο καλώντας μας στο 2651-607026 ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

logo-euroaccess

*Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής η οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Euroaccess για το σκοπό αυτό. Το Euroaccess τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης