Μεταπτυχιακά Προγράμματα εξ αποστάσεως

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Euroaccess, λειτουργεί πλέον και ως αντιπρόσωπος, στα προγράμματα σπουδών για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κύπρου – Νεάπολις Πάφου.  Αυτό το διάστημα ειδικά για τα μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών, υπάρχει μια σημαντική προσφορά στο τμήμα μεταπτυχιακών εξ’ αποστάσεως, για απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, όπου αν γραφτούν δικαιούνται έκτπωση στα δίδακτρα με βάση κοινωνικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Η μονάδα Ανοικτής εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου προκηρύσσει 30 θέσεις για κάθε ένα από τα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα:

1. Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ- Master in Bussiness Administration). – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

2. Μεταπτυχιακές σπουδές στη Δημόσια Διοίκηση με τρεις κατευθύνσεις (MPA- Master in Public Administration):

3. Μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (MPsy – Master of Psychology) – Αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π

Τα αναγνωρισμένα από ΔΟΑΤΑΠ (απόφαση Δ.Σ. της 11ης Φεβρουαρίου 2016) εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα διδάσκονται στην Ελληνική γλώσσα, η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι διαδικτυακή και οι 3 υποχρεωτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες καθηγητές υλοποιούνται σε πιστοποιημένα κέντρα σε κάθε Ελληνική περιφέρεια*. Στα παραπάνω κέντρα διεξάγονται και οι εξετάσεις υπό την επιτήρηση του Πανεπιστημίου.

Τα εξ αποστάσεως ολοκληρωμένα προγράμματα του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, δίνουν τη δυνατότητα σε εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενος και οικονομικά αδύναμους φοιτητές να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο, γρήγορα και οικονομικά χωρίς να απομακρυνθούν από τον τόπο εργασίας ή κατοικίας τους.

Για τους μεταπτυχιακούς μας φοιτητές από την Ελλάδα παρέχονται σημαντικές εκπτώσεις με βάση κοινωνικά, οικονομικά και ακαδημαϊκά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν την παρακάτω ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος** και ένας εκπαιδευτικός σύμβουλος του Πανεπιστημίου θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί τους για την αίτηση εγγραφής.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως

*Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς με βάση τα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
*Σε περίπτωση μικρού αριθμού φοιτητών σε κάποια περιφέρεια οι συναντήσεις – εξετάσεις θα γίνονται στην πλησιέστερη πόλη που υλοποιείται το πρόγραμμα.
** Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής ή οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας και για τον υπολογισμό της οικονομικής προσφοράς με βάση τα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Πανεπιστημίου για το σκοπό αυτό. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης