Αυτισμός, από την θεωρία στην πράξη

Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (Autism Spectrum Disorder) ανήκει στις νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Ο αυτισμός είναι μια αρκετά περίπλοκη διαταραχή. Η διαταραχή αυτιστικού φάσματος (ASD) ορίζεται πλέον από την Αμερικανική Ψυχιατρική Εταιρεία Διάγνωσης και το Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών Διαταραχών (DSM-5) ως μία διαταραχή που περιλαμβάνει διαταραχές που προηγουμένως θεωρούνταν χωριστές όπως το σύνδρομο Asperger, η Παιδική Αποδιοργανωτική Διαταραχή και η διάχυτη αναπτυξιακή Διαταραχή μη καθοριζόμενη αλλιώς.

Ο όρος «φάσμα» στην διαταραχή αυτή αναφέρεται σε μια μεγάλη κλίμακα συμπτωμάτων και διακυμάνσεων, που επιδρά στην ζωή των ατόμων. Κάποια από τα πιο διακριτά χαρακτηριστικά του αυτισμού είναι διαταραχές στην επικοινωνία, ασυντόνιστη βλεμματική επαφή, δυσκολία στον συντονισμό κινήσεων, ηχολαλία, περιορισμένες επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, δραστηριότητες, ενδιαφέροντα, καθώς και δυσκολία στην αμοιβαία κοινωνική αλληλεπίδραση και πιθανή επιθετικότητα. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να επηρεάσουν τις σχέσεις των μελών της οικογένειας, να αυξήσουν το άγχος, την απογοήτευση, το φόβο και να γίνει η καθημερινότητα πρόκληση.

Ο αριθμός των παιδιών με αυτισμό συνεχώς αυξάνεται. Δεν είναι σαφές εάν αυτό οφείλεται στην καλύτερη διάγνωση ή σε μια πραγματική αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων ή οφείλεται και στα δυο. Είναι βέβαιο όμως ότι η αναγνώριση των συμπτωμάτων, η πρώιμη και εντατική παρέμβαση μπορεί να κάνει την διάφορα στις ζωές πολλών παιδιών με αυτισμό. Η παρέμβαση πραγματοποιείται διεπιστημονικά από τους επιστήμονες υγείας (ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, αναπτυξιολόγους κ.α)  αλλά σημαντική είναι και η συμβολή γονέων και εκπαιδευτικών. Κάθε παιδί ή ενήλικας με αυτισμό είναι μοναδικός. Ανάλογα τις ανάγκες τους, λαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεραπειών. Τα περισσότερα άτομα  με αυτισμό ανταποκρίνονται καλύτερα στα ισχυρώς δομημένα συμπεριφορικά προγράμματα. Η Ανάλυση Εφαρμοσμένης Συμπεριφοράς (ABA) είναι μια ευρέως διαδεδομένη προτεινόμενη θεραπευτική μέθοδος για τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Κάποιες άλλες από τις πιο συνήθεις τεχνικές είναι το PECS, η παρέμβαση ανάπτυξης σχέσεων (relationship development intervention), παρέμβαση λεκτικής συμπεριφοράς (verbal behavior intervention), και η βασισμένη στο σχολείο μέθοδος TEAACH. Θα αναλυθούν διεξοδικότερα διάφορες προσεγγίσεις και τεχνικές κατά την διάρκεια της επιμόρφωσης.

 


Στόχος Επιμόρφωσης


Στόχος της επιμόρφωσης είναι να διευκολύνει τα άτομα που θα την παρακολουθήσουν να διεισδύσουν σε αυτόν τον ιδιαίτερο και διαφορετικό κόσμο. Ταυτόχρονα όμως, να κατανοήσουν τα θέματα που προκύπτουν από την διαταραχή αυτιστικού φάσματος αλλά και τις συνήθεις τεχνικές και παρεμβάσεις που βοηθούν τόσο τα ίδια όσο και το περιβάλλον τους.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές κ.α. που συνεργάζονται με παιδιά με αυτισμό και αναζητούν τόσο θεωρητική κατάρτιση όσο και πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Επίσης, απευθύνεται σε γονείς παιδιών με αυτισμό που θέλουν να μάθουν πώς μπορούν κι οι ίδιοι να έχουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.


Θεματικές:


ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

(Στη θεματική αυτή ενότητα θα περιγραφεί ο αυτισμός. Πιο συγκεκριμένα θα γίνει μια ιστορική αναδρομή, αρχίζοντας από τους πρώτους μελετητές του. Ύστερα θα γίνει περιγραφή των χαρακτηριστικών της διαταραχής (κύριων και δευτερευόντων) για την αρτιότερη αναγνώριση τους. Ακόμα, θα ενημερωθούν για τις αλλαγές που επήλθαν στο τελευταίο DSM. Θα δοθούν τέλος δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία για την υπαιτιότητα του αυτισμού.)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Στη θεματική αυτή ενότητα θα περιγραφούν όλες οι τεχνικές και παρεμβάσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για την εκπαίδευση των ατόμων με αυτισμό, ο στόχος της κάθε μίας και θα δοθούν και παραδείγματα. Επίσης, θα αναφερθούν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία κάθε μεθόδου.

 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ


Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν πιστοποίηση παρακολούθησης και Συνοδευτικό με αναλυτική παρουσίαση των διδαχθέντων Ενοτήτων, υπογεγραμμένο, από το πιστοποιημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) ΚΕΚ EuroAccess (Αρ. Πιστοποίσης 2000207).


ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Τράπεζα: Εθνική

ΙΒΑΝ: GR6701102610000026146922096

EuroAccess ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Αιτιολογία: Σεμινάριο Αυτισμός

 


Κλείστε τώρα τη  συμμετοχή σας στο επιμορφωτικό σεμινάριο Συνειδητότητα (mindfulness) & Αυτισμός καλώντας μας στο 2651-607026 ή συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


logo-euroaccess

*Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν επέχει θέση αιτήσεως εγγραφής η οποία έπεται, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι απαραίτητη για την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Όλα τα δηλωθέντα στοιχεία της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα επεξεργαστούν αποκλειστικά και μόνο από τα αρμόδια στελέχη του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Euroaccess για το σκοπό αυτό. Το Euroaccess τηρεί απαρέγκλιτα όλους τους νόμους και κανόνες τήρησης απορρήτου των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης