Εξετάσεις για το πρόγραμμα Security

  • -
security

Εξετάσεις για το πρόγραμμα Security

 Σας ενημερώνουμε πως ο ΕΟΠΠΕΠ – ΚΕΜΕΑ όρισε τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας – SECURITY.
Η ανακοίνωση από το ΚΕΜΕΑ ζητά από τους υποψήφιους να στείλουν τα χαρτιά μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου.
Οι εξετάσεις έχουν οριστεί για τις 12-13 Οκτωβρίου 2019.

 Η ανακοίνωση:

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.)

ανακοινώνει

τη διεξαγωγή των εξετάσεων Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 3ης περιόδου 2019.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στις Εξετάσεις Πιστοποίησης έχουν όσοι επαγγελματίες δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας».

Το πρόγραμμα της 3ης εξεταστικής περιόδου 2019 έχει ως εξής:

   ΠΕΡΙΟΔΟΣ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

13-22/09/2019 12-13/10/2019 03 -10/11/2019

Επισημαίνεται, ότι δεν θα δοθεί παράταση υποβολής αιτήσεων εκτός της προαναφερθείσας ημερομηνίας. Η υποβολή της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών εκτός του ως άνω χρονικού διαστήματος θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν γίνεται δεκτή.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΜΟΝΟ με συστημένη αλληλογραφία, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Κέντρο Μελετών Ασφάλειας

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 , ΑΘΗΝΑ

[Για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας ”Π.Ι.Α.”]

Αιτήσεις που υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα υποβάλλουν φακέλους με ελλιπή δικαιολογητικά συμμετοχής θα λαμβάνουν προσωποποιημένο μήνυμα (sms) στο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει στην αίτηση τους.


ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΙ

Θέσεις Εργασίας

Voucher 29-64

Αίτηση επιχείρησης